Công chức cấp xã

  • Số lượng công chức phường tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng 14:28 | 29/03/2021
  • Chính phủ vừa ban hành Nghị định 32/2021/NĐ-CP , 33/2021/NĐ-CP và 34/2021/NĐ-CP hướng dẫn thi hành các Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, trong đó quy định biên chế công chức phường như sau:

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn