Bộ quốc phòng

  • Nâng bậc lương quân nhân, công nhân viên chức QP 14:16 | 26/06/2014
  • Vừa qua, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 65/2014/TT-BQP hướng dẫn chế độ nâng bậc lương thường xuyên, trước thời hạn đối với quân nhân chuyên nghiệp và công nhân viên chức quốc phòng.
  • 08:24 | 02/12/2011
  • Những năm qua, hệ thống các văn bản luật và hướng dẫn thi hành luật về xây dựng Quân đội đã từng bước được xây dựng, bổ sung, sửa đổi, tạo hành lang pháp lý cho các lực lượng trong Quân đội thực hiện chức năng, nhiệm vụ, thụ hưởng các chế độ chính ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn