Bộ luật lao động

  • Được cộng thêm 1 ngày phép trong năm cần điều kiện gì? 08:04 | 14/06/2019
  • Ông Lê Văn Thành công tác tại Công ty thương mại (khi đó là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước) từ tháng 6/1998 đến tháng 8/2011. Ông trúng kỳ thi tuyển công chức, công tác tại Chi cục Quản lý thị trường của 1 tỉnh (nay là Cục Quản lý thị trường) từ ...
  • Vẫn khó đình công đúng luật 09:14 | 11/04/2017
  • Được cho là đã sửa đổi cơ bản, toàn diện và căn cơ nhưng chương về giải quyết tranh chấp lao động và đình công trong dự thảo Bộ Luật Lao động sửa đổi vẫn “rối”
  • Toàn bộ văn bản về Pháp luật Lao động 17:23 | 12/11/2016
  • Nhằm giúp thành viên thuận tiện trong việc cập nhật và áp dụng văn bản về pháp luật lao động; nay, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin cập nhật toàn bộ Bộ luật Lao động 2012; Nghị định, Thông tư, Thông tư liên tịch hướng dẫn Bộ luật Lao động 2012 (các văn bản ...
  • Sửa khoảng 100 điều của Bộ luật Lao động 2012 15:02 | 22/09/2016
  • “ Bộ luật lao động năm 2012 có quá nhiều điểm không còn phù hợp, chồng chéo, vênh với các văn bản pháp luật khác, gây khó khăn trong thực thi. Khoảng 100 điều ở 15/17 chương của bộ luật này sẽ được chỉnh sửa...”.
  • Bộ Tài chính trả lời vướng mắc về đối tượng thanh toán phép 08:03 | 26/04/2016
  • Ông Nguyễn Công Trứ (sjrnguyenkong@...) hỏi: Cụm từ “người miền xuôi” nêu tại Thông tư số 57/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn