Bộ luật lao động

  • Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi từ ngày 01/01/2021 07:50 | 24/08/2020
  • Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, sửa đổi một số quy định về nghỉ hưu tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014 , trong đó, điều kiện nghỉ hưu trước tuổi từ 2021 có một số thay đổi.
  • Sửa Luật Lao động để thúc đẩy mục tiêu BHXH toàn dân 08:47 | 30/09/2019
  • Bộ luật Lao động được coi là một trong những bộ luật “gốc” nên việc sửa đổi sẽ tác động đến hầu hết các luật chuyên ngành, trong đó có chính sách BHXH, và mục tiêu BHXH toàn dân. Chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Điều Bá Được, Trưởng Ban Thực ...
  • Chọn thời điểm mang thai phù hợp để sau sinh không bị mất việc 09:17 | 15/08/2019
  • Dù Bộ luật lao động 2012 có quy định lao động nữ được bảo đảm việc làm cũ khi trở lại làm việc sau khi nghỉ hết thời gian thai sản; trường hợp việc làm cũ không còn thì người sử dụng lao động phải bố trí việc làm khác cho họ với mức lương không thấp ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn