Bộ luật lao động

  • NLĐ có thể bị sa thải nếu có các hành vi sau từ 01/01/2021 09:27 | 11/09/2020
  • Sa thải là một trong bốn hình thức xử lý kỷ luật lao động được quy định tại Bộ luật lao động 2019 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021) mà doanh nghiệp có thể áp dụng khi xử lý kỷ luật đối với NLĐ tại doanh nghiệp.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn