Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Bộ luật Dân sự 2005

  • Nhiều điểm bất cập tại Bộ luật Dân sự 2015 16:19 | 10/06/2017
  • Bộ luật Dân sự 2015 đã có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 (thay thế Bộ luật Dân sự 2005 ), song thực tiễn áp dụng lại không nhiều vì đây là bộ luật nguyên tắc chung của hầu hết các luật chuyên ngành, tuy vậy không phải là không có những bất cập trong ...
  • Lãi suất họ, hụi, phường nên quy định thế nào? 08:49 | 24/05/2017
  • Vấn đề nóng nhất trong quá trình sửa đổi, bổ sung Nghị định số 144/2006/NĐ-CP của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phường chính là lãi suất. Theo quy định hiện hành, các bên được thỏa thuận lãi, nhưng thực tiễn cho thấy đã không ít người lợi dụng bỏ lãi ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn