Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Bộ Luật lao động 2012

  • Trợ cấp mất việc làm ít nhất bằng 2 tháng tiền lương 07:48 | 20/12/2019
  • Trường hợp người lao động làm việc thường xuyên cho người sử dụng lao động từ đủ 12 tháng trở lên bị mất việc làm thì người sử dụng lao động phải trả trợ cấp mất việc làm tối thiểu 2 tháng tiền lương cho người lao động.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn