Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Bộ Chính trị

  • Quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ mới 14:00 | 25/12/2019
  • Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng, do đó sẽ tiếp tục hoàn thiện quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, tiến hành công tác quy hoạch Bộ Chính trị, Ban ...
  • Bịt "lỗ hổng" công tác nhân sự 10:45 | 25/04/2017
  • Lãnh đạo Ban Tổ chức trung ương trao đổi với phóng viên Tuổi Trẻ những điểm mới trong kết luận của Bộ Chính trị về công tác cán bộ ngày 24-4.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn