Bảo hiểm xe cơ giới

  • Thủ tục bồi thường bảo hiểm xe cơ giới sẽ đơn giản hơn 07:57 | 18/06/2020
  • Doanh nghiệp bảo hiểm phải có trách nhiệm thu thập giấy tờ để hoàn thiện hồ sơ bồi thường, chứ không phải là người đi đường. Đặc biệt, doanh nghiệp bảo hiểm còn phải tạm ứng tiền bồi thường tới 70 triệu đồng/người/vụ tai nạn.
  • 08:11 | 06/09/2012
  • Trong khi doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ toàn thị trường 6 tháng đầu năm 2012 tăng 12,68%, thì doanh thu phí bảo hiểm xe cơ giới chỉ tăng 2,22% so với cùng kỳ năm 2011.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn