Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Bùi Tường Vũ LawSoft

Bùi Tường Vũ là ai - Ông là Luật gia Bùi Tường Vũ của LawSoft Corp.

  • Toàn bộ VB về lương, phụ cấp và chế độ làm việc của giáo viên 08:54 | 05/11/2019
  • Từ 01/12/2019, Nghị định 76/2019/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực với nhiều thay đổi về chính sách đối với giáo viên công tác tại vùng ĐBKK; nhân đây, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT tổng hợp và giới thiệu các VB về lương, phụ cấp, trợ cấp và chế độ làm việc của giáo ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn