Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Báo cáo tài chính

  • Báo cáo tài chính điện tử có cần ký tên, đóng dấu của nhà thầu? 08:29 | 08/02/2020
  • Trường hợp nhà thầu sử dụng dịch vụ thuế điện tử của Tổng cục Thuế để kê khai báo cáo tài chính, quyết toán thuế hàng năm thì bản in báo cáo tài chính của nhà thầu từ hệ thống thuế điện tử (đã được ký điện tử và có xác nhận của cơ quan thuế) không ...
  • Sẽ áp dụng báo cáo tài chính theo chuẩn mực quốc tế 07:36 | 29/05/2018
  • Tại hội thảo “Kinh nghiệm áp dụng các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế” tổ chức ngày 28/5, đại diện Bộ Tài chính cho rằng, đã đến lúc cần có một chuẩn mực báo cáo tài chính mới cho các doanh nghiệp tại Việt Nam.
  • Hướng dẫn nộp báo cáo tài chính qua mạng 08:22 | 21/04/2018
  • Từ ngày 23/3/2018, Tổng cục Thuế nâng cấp và triển khai ứng dụng hỗ trợ người nộp thuế lập Báo cáo tài chính bằng ứng dụng Hỗ trợ khai thuế và gửi bảng ứng dụng khai thuế qua mạng, ứng dụng thuế điện tử hoặc qua các nhà cung cấp dịch vụ T-VAN.
  • Chương trình kiểm toán mẫu áp dụng cho kiểm toán BCTC năm 2017 09:04 | 14/01/2017
  • Ngày 28/12/2016, Chủ tịch hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam Phạm Sỹ Danh đã ký Quyết định 366-2016/QĐ-VACPA về việc ban hành “Chương trình kiểm toán mẫu áp dụng cho kiểm toán báo cáo tài chính”. Toàn văn Quyết định 366-2016/QĐ-VACPA và Tài ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn