Báo cáo tài chính

  • Sẽ áp dụng báo cáo tài chính theo chuẩn mực quốc tế 07:36 | 29/05/2018
  • Tại hội thảo “Kinh nghiệm áp dụng các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế” tổ chức ngày 28/5, đại diện Bộ Tài chính cho rằng, đã đến lúc cần có một chuẩn mực báo cáo tài chính mới cho các doanh nghiệp tại Việt Nam.
  • Hướng dẫn nộp báo cáo tài chính qua mạng 08:22 | 21/04/2018
  • Từ ngày 23/3/2018, Tổng cục Thuế nâng cấp và triển khai ứng dụng hỗ trợ người nộp thuế lập Báo cáo tài chính bằng ứng dụng Hỗ trợ khai thuế và gửi bảng ứng dụng khai thuế qua mạng, ứng dụng thuế điện tử hoặc qua các nhà cung cấp dịch vụ T-VAN.
  • Chương trình kiểm toán mẫu áp dụng cho kiểm toán BCTC năm 2017 09:04 | 14/01/2017
  • Ngày 28/12/2016, Chủ tịch hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam Phạm Sỹ Danh đã ký Quyết định 366-2016/QĐ-VACPA về việc ban hành “Chương trình kiểm toán mẫu áp dụng cho kiểm toán báo cáo tài chính”. Toàn văn Quyết định 366-2016/QĐ-VACPA và Tài ...
  • Những bất cập trong lập và trình bày báo cáo tài chính 08:55 | 18/03/2016
  • Sự hình thành và phát triển của các công ty chứng khoán ở Việt Nam gắn liền với sự ra đời và tiến trình hoạt động của thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, việc vận dụng những chính sách kế toán của các công ty chứng khoán còn bất cập dẫn đến hệ thống ...
  • Hướng dẫn lập báo cáo tài chính trên Excel 08:20 | 14/12/2015
  • Sau đây là hướng dẫn lập báo cáo tài chính trên Excel nhằm giúp mọi người làm tốt công việc của mình. >> Tổng hợp điểm mới Thông tư 200 về chế độ kế toán doanh nghiệp >> Thông tư 75 về lập báo cáo tài chính 2015 >> Hướng dẫn Quyết toán thuế ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn