Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

98/2013/NĐ-CP

  • Những vấn đề mới về xử phạt VPHC 11:54 | 10/09/2013
  • TVPL - Vừa qua, Chính phủ ban hành hàng loạt Nghị định quy định về việc xử phạt hành chính trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Theo đó, có những điểm mới đáng quan tâm sau:
  • Những vấn đề mới về xử phạt VPHC 10:41 | 09/09/2013
  • Vừa qua, Chính phủ ban hành hàng loạt Nghị định quy định về việc xử phạt hành chính trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Theo đó, có những điểm mới đáng quan tâm sau:
  • Giảm mức phạt trong kinh doanh bảo hiểm 09:03 | 04/09/2013
  • Hành vi cung cấp, sử dụng tài liệu minh họa bán hàng Bảo hiểm nhân thọ không rõ rành hoặc không đầy đủ sẽ chỉ chịu phạt cảnh cáo so với mức phạt trước đây là 50 triệu đồng.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn