Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

94/2013/NĐ-CP

  • Điều kiện hưởng phụ cấp thâm niên ngành Dự trữ 17:23 | 26/08/2013
  • Mức phụ cấp thâm niên cho người làm công tác dự trữ quốc gia bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ năm thứ 6 trở đi cứ mỗi năm sẽ được tính thêm 1%.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn