93/2012/NĐ-CP

  • Quy định mới về màu sơn xe taxi 17:15 | 13/11/2012
  • Doanh nghiệp (DN) kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi chỉ phải đăng ký màu sơn trang trí đặc trưng và không trùng với màu sơn trang trí đã đăng ký của DN trước đó.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn