Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

89/2015/QH13

  • Tháng 3/2016: Quốc hội thông qua 6 Luật quan trọng 09:32 | 22/07/2015
  • Đó là nội dung tại Nghị quyết 89/2015/QH13 về điều chỉnh chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII năm 2015 và chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2016.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn