Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

89/2013/NĐ-CP

  • Tiêu chuẩn thẩm định viên về giá 08:06 | 13/08/2013
  • Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định 89/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật giá về Thẩm định giá, trong đó quy định chi tiết tiêu chuẩn thẩm định viên về giá.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn