Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

79/2015/QH13

  • Phải đối xử nhân đạo với chó 14:45 | 16/07/2015
  • Theo Luật thú y số 79/2015/QH13 thì tổ chức, cá nhân chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, sử dụng động vật phải có trách nhiệm sau:

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn