71/2014/QH13

  • Tiện lợi cho người nộp thuế 11:50 | 15/12/2014
  • Áp dụng thuế khoán trên doanh thu, loại bỏ một số phương thức tính thuế thu nhập cá nhân, bãi bỏ thuế GTGT đối với một số mặt hàng nông nghiệp... cho thấy chính sách thuế có bước đột phá theo hướng công khai, giảm chi phí cho người nộp thuế.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn