Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

705/QĐ-TTg

  • Hỗ trợ 100% BHYT cho hộ cận nghèo 08:15 | 10/05/2013
  • Kể từ năm 2013, các hộ gia đình cận nghèo sẽ được hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế, tăng 30% so với trước đây.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn