Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

68/2013/QĐ-TTg

  • Hỗ trợ mua máy móc, thiết bị nông nghiệp 11:50 | 21/11/2013
  • Thủ tướng đã ban hành quyết định 68/2013/QĐ-TTg quy định về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân khi mua máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất nông nghiệp.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn