65/2013/TT-BTC

Không hoàn thuế GTGT theo tháng cho DN xuất khẩu

Không hoàn thuế GTGT theo tháng cho DN xuất khẩu

Từ ngày 1/7/2013, các doanh nghiệp chỉ kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu sẽ không còn được xét hoàn thuế GTGT theo tháng.

Xem thêm
“Miễn” thuế GTGT với một số dịch vụ

“Miễn” thuế GTGT với một số dịch vụ

Từ ngày 1/7/2013, theo quy định tại Thông tư 65/2013/TT-BTC, các loại hình dịch vụ sau sẽ trở thành đối tượng không chịu thuế GTGT hoặc được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%:

Xem thêm