634/QĐ-TTg

  • Tiêu dùng hàng Việt Nam là yêu nước 14:43 | 09/05/2014
  • Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa có Quyết định 634/QĐ-TTg phê duyệt cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" giai đoạn 2014 - 2020

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn