Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

63/2014/NĐ-CP

  • Quy định lựa chọn nhà thầu qua mạng 09:28 | 01/07/2014
  • Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, trong đó quy định lựa chọn nhà thầu qua mạng.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn