Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

62/2011/QĐ-TTg

  • Không còn hồ sơ gốc cũng được giải quyết chế độ 15:34 | 06/02/2015
  • Bộ Quốc phòng cho biết, các đối tượng được xem xét, giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg bao gồm cả đối tượng có giấy tờ gốc, giấy tờ liên quan và không có giấy tờ. Hồ sơ, thủ tục đối với đối tượng hưởng trợ cấp 1 lần không ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn