61/2013/NĐ-CP

  • Doanh nghiệp NN phải công khai nợ trên website 08:56 | 15/07/2013
  • (Dân trí) - Theo Dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính, doanh nghiệp phải công khai thông tin tài chính với chủ sở hữu, cơ quan quản lý tài chính cũng như với các chủ nợ, các nhà đầu tư và công khai thông tin với cả người lao động.
  • DNNN sẽ phải công khai thông tin tài chính 10:13 | 13/07/2013
  • Theo quy định tại Nghị định 61/2013/NĐ-CP, từ ngày 15/8, các doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu sẽ phải thực hiện việc công khai thông tin tài chính trong quá trình hoạt động.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn