Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

60/2014/QĐ-TTg

  • Tiêu chí được hỗ trợ tiền điện 13:41 | 03/11/2014
  • Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 60/2014/QĐ-TTg quy định tiêu chí hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện. Quy định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15-12.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn