Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

567/QĐ-TTg

  • Bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ công chức xã 10:28 | 24/04/2014
  • Nội dung trên được quy định tại Quyết định 567/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã giai đoạn 2014-2020.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn