Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

53/NQ-HĐBCQG

  • Công bố danh sách đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV 09:35 | 04/03/2016
  • Ngày 03/3/2016, Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành Nghị quyết 53/NQ-HĐBCQG về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn