51/2010/NĐ-CP

  • Mất chứng từ có được thanh toán tiền viện phí? 08:14 | 21/09/2015
  • Tại Bệnh viện Việt Tiệp có trường hợp bệnh nhân chạy thận nhân tạo và thực hiện đồng chi trả BHYT ở mức 20%, như vậy cứ sau 5 tháng, bệnh nhân được hưởng 100% chi phí chạy thận nhân tạo ở tháng tiếp theo. Tuy nhiên, để được chi trả tiền BHYT, bệnh ...
  • Quy định về hóa đơn năm 2015 14:54 | 22/05/2015
  • (TVPL) - Hiện nay, quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ được thực hiện theo các văn bản sau:

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn