Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

49/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC

  • Mức đóng BHYT của người lao động trong Bộ Quốc phòng 14:37 | 25/05/2016
  • Theo Thông tư liên tịch 49 hướng dẫn BHYT với công chức, viên chức, LĐ hợp đồng, học sinh, sinh viên trong Bộ Quốc phòng thì mức đóng BHYT của đối tượng do người sử dụng LĐ và người LĐ đóng như sau:

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn