46/2013/QĐ-TTg

  • Chế độ chi đặc thù trong ngành hàng hải 09:43 | 31/07/2013
  • Kể từ ngày 15/9/2013, cán bộ, công chức, viên chức ngành Hàng hải được hưởng mức lương bình quân gấp 1,8 lần mức lương đối với cán bộ, công chức, viên chức do Nhà nước quy định.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn