Tổng hợp điểm mới 12 Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2020

447/QĐ-UBDT

  • Danh mục thôn xã khó khăn theo Quyết định 447/QĐ-UBDT 14:49 | 10/10/2013
  • TVPL - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc vừa ban hành Quyết định 447/QĐ-UBDT về việc công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 – 2015.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn