Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

41/2014/TT-BCT

  • Một số trường hợp không phải xin giấy phép lao động 14:27 | 15/12/2014
  • Theo Thông tư 41/2014/TT-BCT, nếu thỏa mãn các điều kiện sau thì người lao động (NLĐ) nước ngoài được xem là di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp và không phải xin giấy phép lao động khi vào Việt Nam làm việc:

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn