Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

41/2013/NĐ-CP

  • Các hướng dẫn BLLĐ 2012 sắp có hiệu lực 09:53 | 15/06/2013
  • Từ cuối tháng 6 và đầu tháng 7 năm 2013, nhiều quy định mới điều chỉnh quan hệ lao động và các vấn đề liên quan sẽ chính thức có hiệu lực, tác động trực tiếp đến hàng triệu người lao động và hàng trăm ngàn doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động trên ...
  • 6 lĩnh vực không được đình công 16:05 | 10/05/2013
  • Người lao động của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thiết yếu với nền kinh tế quốc dân mà việc đình công có thể đe dọa đến an ninh, quốc phòng, sức khỏe, trật tự, công cộng sẽ không được phép đình công.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn