Tổng hợp điểm mới 12 Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2020

404/QĐ-TTg

  • Sẽ hỗ trợ phát triển 500 nhà trẻ ở các KCN 16:40 | 24/03/2014
  • Theo nội dung tại Đề án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực KCN, KCX đến năm 2020” thì đến năm 2020 Chính phủ sẽ phấn đấu hỗ trợ thành lập và phát triển ít nhất 500 nhà trẻ tại các khu vực này.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn