Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

37/2014/QĐ-TTg

  • Cơ cấu vốn mới trong doanh nghiệp nhà nước 13:57 | 26/06/2014
  • Ngày 18/6/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 37/2014/QĐ-TTg về tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa, thay thế quyết định 14/2011/QĐ-TTg.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn