3345/TB-TCT

  • Thông báo tạm dừng Hệ thống khai thuế qua mạng 17:01 | 26/05/2016
  • Theo Thông báo số 3345/TB-TCT ngày 25/5/2016, Tổng cục Thuế sẽ tạm dừng hệ thống Khai thuế qua mạng, Nộp thuế điện tử, Hoá đơn điện tử có mã xác thực để phục vụ nâng cấp hệ thống, thời gian cụ thể như sau:

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn