325/TB-VPCP

  • Đơn giản hóa thủ tục cấp sổ đỏ 16:20 | 14/08/2014
  • (TVPL) - Bộ Tư pháp phải tập trung chỉ đạo đơn giản hóa một số thủ tục hành chính trong các lĩnh vực đất đai, cấp sổ đỏ, giấy phép xây dựng, đầu tư, thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội, đăng ký kinh doanh.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn