Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

315/QĐ-TTg

  • Tăng mức hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp 14:24 | 15/05/2013
  • Từ ngày 28/6/2013, Nhà nước sẽ hỗ trợ 90% phí bảo hiểm nông nghiệp cho hộ nông dân, cá nhân cận nghèo sản xuất nông nghiệp tham gia thí điểm bảo hiểm nông nghiệp, trước đây, mức hỗ trợ chỉ 80%.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn