30/2013/TT-BTC

  • Hoàn thuế BVMT đối với túi nilông 14:22 | 20/03/2013
  • Người sản xuất hoặc nhập khẩu túi ni lông làm bao bì đóng gói hàng hóa được hoàn lại tiền thuế bảo vệ môi trường, không truy nộp thuế từ ngày 1/1/2012 đến hết ngày 14/11/2012.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn