Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

292/2016/TT-BTC

  • Hệ thống văn bản về hành nghề kế toán có hiệu lực từ 01/01/2017 14:53 | 29/12/2016
  • Để triển khai Luật kế toán 2015 (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017) nên ngày 15/11/2016, Bộ Tài chính đã ban hành hàng loạt Thông tư liên quan đến việc hành nghề kế toán. Toàn văn File Word Hệ thống văn bản về “hành nghề kế toán” ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn