Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

28/2012/TT-NHNN

  • Thắt chặt hoạt động bảo lãnh ngân hàng 15:50 | 05/10/2012
  • Bên được bảo lãnh phải thuộc các trường hợp: tổ chức, cá nhân cư trú; tổ chức không cư trú tại Việt Nam; cá nhân không cư trú tại Việt Nam không nằm trong đối tượng được bảo lãnh. Đây là một trong những điểm mới được quy định tại thông tư ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn