Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

2770/QĐ-BTC

  • Công bố 167 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan 14:06 | 29/12/2015
  • Bộ Tài chính vừa có quyết định công bố thủ tục hành chính mới/thủ tục hành chính thay thế/thủ tục hành chính bãi bỏ/thủ tục hành chính giữ nguyên trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, gồm 167 thủ tục hành ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn