2351/QĐ-TCT

  • Hướng dẫn người nộp thuế bổ sung hồ sơ 09:43 | 17/12/2015
  • Tổng cục Thuế vừa ban hành Quy trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuế của người nộp thuế theo cơ chế một cửa tại cơ quan thuế kèm theo Quyết định 2351/QĐ-TCT.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn