23/2013/TT-BGDĐT

  • Điều kiện cấp chứng chỉ tư vấn du học 14:03 | 01/08/2013
  • Theo Quyết định 05/2013/QĐ-TTg, một trong các điều kiện để đăng ký hoạt động tư vấn du học là người đứng đầu tổ chức dịch vụ tư vấn du học và nhân viên trực tiếp tư vấn du học phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn