Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

21/2013/QĐ-UBND

  • TP. HCM: Nhà tạm không được xây quá 3 tầng 11:44 | 02/07/2013
  • (TVPL) - Ngày 28/6 vừa qua UBND Tp.HCM đã ban hành Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND quy định một số nội dung về việc cấp phép xây dựng trên địa bàn, trong đó đáng chú ý là việc từ ngày 01/7 tới nhà tạm chỉ được cấp phép xây không quá 03 tầng

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn