191/2013/NĐ-CP

Hướng dẫn chính thức về nộp phí Công đoàn

Hướng dẫn chính thức về nộp phí Công đoàn

Ngày 21/11 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 191/2013/NĐ-CP để hướng dẫn về việc trích nộp kinh phí công đoàn và các nội dung khác về tài chính công đoàn.

Xem thêm