Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

19/2015/QĐ-TTg

  • Tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao 15:25 | 16/06/2015
  • Từ ngày 01/08/2015, ngoài việc đáp ứng các tiêu chí quy định tại Điểm a, b Điều 75 Luật đầu tư, doanh nghiệp công nghệ cao còn phải đáp ứng các tiêu chí về:

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn