Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

188/2013/NĐ-CP

  • Hướng dẫn mới về nhà ở xã hội 14:00 | 10/06/2014
  • Vừa qua Bộ xây dựng đã ban hành Thông tư số 08/2014/TT-BXD hướng dẫn Nghị định 188/2013/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.
  • 9 đối tượng được bố trí nhà ở xã hội 08:25 | 25/11/2013
  • Chính phủ vừa ban hành Nghị định 188/2013 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, trong đó quy định đối tượng, điều kiện được bố trí nhà ở xã hội. Cụ thể, nhà ở xã hội được dành để giải quyết nhu cầu về chỗ ở cho 9 đối tượng

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn