182/2013/NĐ-CP

Tăng mức lương tối thiểu vùng từ 1/1/2015

Tăng mức lương tối thiểu vùng từ 1/1/2015

Từ ngày 1/1/2015 sẽ áp dụng mức lương tối thiểu vùng từ 2.150.000 đến 3.100.000 đồng/tháng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.

Xem thêm
Quy định về trả lương theo mức lương tối thiểu vùng

Quy định về trả lương theo mức lương tối thiểu vùng

Bà Nguyễn Nga (ngahonam@...) đang làm việc tại một Công ty nhà nước đóng trên địa bàn TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh và hưởng mức lương hệ số 4,2 theo thang lương, bảng lương do Nhà nước quy định. Công ty đã áp dụng mức lương 1.900.000 đồng nhân với hệ số 4,2 để tính lương cho bà Nga.

Xem thêm
Quy định về Tiền lương năm 2014

Quy định về Tiền lương năm 2014

Tiền lương là vấn đề hết sức quan trọng đối với người lao động. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết nó được pháp luật quy định như thế nào. Bởi vậy, bài viết này sẽ nêu rõ những quy định về Tiền lương hiện hành đối với người lao động.

Xem thêm
Mức lương tối thiểu vùng 2014: những điểm cần lưu ý

Mức lương tối thiểu vùng 2014: những điểm cần lưu ý

Ngoài việc điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu hơn 300.000 đồng/tháng, Nghị định 182/2013/NĐ-CP còn có một số thay đổi so với Nghị định 103/2012/NĐ-CP như sau:
Tăng mức lương tối thiểu vùng 2014
Không được giảm lương tối thiểu

Xem thêm
Tăng mức lương tối thiểu vùng 2014

Tăng mức lương tối thiểu vùng 2014

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 182/2013/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng mới đối với NLĐ làm việc ở DN, HTX, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan tổ chức có thuê mướn lao động.
Không được giảm lương tối thiểu
Đề xuất tăng lương tối thiểu từ 15% đến 17%

Xem thêm